Ochrona Danych Osobowych

Drodzy Rodzice,

Dbając o prywatność naszych Podopiecznych i ich Opiekunów zapewniamy, że powierzone nam dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym, zgodnie z art. 13ust. 1 i ust. 2 i art. 14 RODO chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych i danych dzieci oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dzieci jest Akademia Junior Kamila Jakimowicz, W. Sierpińskiego 17, 62-510 Konin (zwana dalej administratorem), reprezentowane przez dyrektora Kamilę Jakimowicz.

 2. Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres e-mailowy: akademia@juniorschool.pl lub telefonując pod numer tel. 792 917 957

 1. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych i danych dzieci określa art. 6 i 9 RODO. Dane te będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową, w celu realizacji zadań punktu przedszkolnego i szkoły językowej: zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z mocy prawa oświatowego – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, ze zm. poz. 949, poz. 2203; z 2018 r. poz. 650), aktów wykonawczych do tych ustaw oraz projektu organizacji). W przypadku przetwarzania danych osobowych nieznajdującego oparcia w wymienionych przepisach, jego podstawą będzie Państwa dobrowolna zgoda.

 1. Podanie danych osobowych których obowiązek przetwarzania wynika z w/w przepisów
  jest warunkiem korzystania z usług naszego punktu przedszkolnego i szkoły językowej.

 1. Państwa dane osobowe i dane dzieci będą przekazywane w ściśle określonym zakresie
  do podmiotów lub organów wyłącznie na mocy przepisów prawa (organom publicznym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną) i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich
  ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Państwa dane i dane dzieci przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy
  do ich przetwarzania – czyli przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

 1. Macie Państwo między innymi prawo do: żądania dostępu dodanych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

 1. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa i dzieci zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Polityka Prywatności

Pliki cookies

Witryna "juniorschool.pl" używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować żadnej osoby na podstawie danych o ruchu lub danych statystycznych ze stron. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Google Analytics (Analityka Google) wykorzystuje pliki cookie pomagające stronie internetowej zanalizowanie sposobu korzystania przez użytkowników ze stron internetowych, aplikacji i usług. Informacje generowane przez plik cookie o korzystaniu przez Państwa ze stron internetowych, aplikacji lub usług (w tym o Państwa adresie IP) będą przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny Państwa korzystania ze stron internetowych, aplikacji lub usług oraz w celu opracowania raportów o aktywności sieciowej dla operatorów sieci i świadczenia innych usług związanych z aktywnością sieciową i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku gdy osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie powiąże Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą Państwo odmówić korzystania z plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki lub aplikacji, lecz proszę zwrócić uwagę, że w przypadku dokonania takiego wyboru mogą nie mieć Państwo możliwości korzystania z całej funkcjonalności strony internetowej. Poprzez korzystanie z naszych stron internetowych, produktów i usług wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w powyższy sposób i dla powyższych celów.

 

to top button