Co oferujemy?

przedszkole-logo-1 przedszkole-hover

Przedszkole Akademia Junior

Jesteśmy jedyną placówką w regionie certyfikowaną przez Polskie Stowarzyszenie Dalton.

Naszym priorytetem jest nauka języka angielskiego, dlatego w przedszkolu w trakcie zajęć codziennie z niego korzystamy.

Podstawę programową stanowi autorski program bazujący na Early Years Foundation Stage.

Przedszkole Akademia Junior oferuje edukację i opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat.

samolot

Pedagogika Planu Daltońskiego

W naszym przedszkolu pracujemy zgodnie z zasadami pedagogiki planu daltońskiego, którego hasłami przewodnimi są wolność, samodzielność oraz współpraca.

Wierzymy głęboko, że dziecko potrafi odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań bez ingerencji nauczyciela. Zdobywając tę wiedzę samodzielnie przechodzi przez proces o wiele głębszy, niż gdyby wiedza to została mu przekazana w sposób tradycyjny czyli całkowicie bierny i transmisyjny.

Wolność w podejmowaniu decyzji i samodzielność dane dziecku uczą je odpowiedzialności i dają poczucie sprawczości.
Codzienny kontakt z językiem angielskim w postaci zwykłej interakcji z nauczycielem oraz doświadczanie tego języka w codziennych czynnościach, sprawiają, że dziecko nabiera pewności siebie w swobodnej komunikacji w języku obcym.

Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno.

Helen Parkhurst
- motto edukacji daltońskiej
akademia-junior-konin-spacer-4
logo-edukacja-domowa edukacja-domowa-hover

Edukacja domowa

akademia junior

Prowadzimy warsztaty rozwojowe umożliwiające Dziecku uczenie się z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku dzieci, opiekunów, rodziców.

wolność

Przejęcie odpowiedzialności za siebie i innych. Dokonywanie wyborów angażuje i rozwija podmiotowość dziecka.

samodzielność

Nie godzimy się, by śpieszący się rodzic wyręczał dziecko. W pośpiechu często umyka nam to, co ważne. Samodzielność dziecka potrzebuje czasu.

współpraca

Współpraca to jedna z podstaw edukacji daltońskiej. Pomoc rówieśnika jest czasami bardziej skuteczna niż polecenia nauczyciela.

Możesz dołączyć do nas w trakcie roku szkolnego!

"Nie poniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10.000 błędnych rozwiązań."

Thomas Alva Edison
warsztaty-logo warsztaty-logo-hover
o mediacjach
o warsztacie1
o kamili

Warsztaty

AKCJA - MINI MEDIACJA
Czyli jak możemy być częścią rozwiązania, zamiast częścią konfliktu.

O mediacjach

Krzyczące na siebie, zaczepiające się dzieci prawdopodobnie chcą być wysłuchane i zrozumiane. Czy osiągną to w ten sposób? Raczej nie. Znajdźmy alternatywę. Energia zjadana przez złość, bezsilność lub frustrację może popłynąć w kierunku szukania sposobu, jak dostać to, co jest dla nas w danym momencie ważne.
Minimediacje:
:: przydadzą się wychowawcom i rodzicom, znajdą zastosowanie w szkołach, przedszkolach, na placach zabaw, na koloniach, we wszelkich instytucjach,
:: mają na celu przekazanie dzieciom i młodzieży umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
Dzięki mediacjom dzieci m.in.:
:: przyzwyczajają się do szukania rozwiązań zamiast winnych
:: uczą się słyszeć nawzajem swoje potrzeby zamiast krzyczeć, by ich zdanie było „na wierzchu”
:: wypowiadając swoje pomysły, które są brane pod uwagę i realizowane, budują pewność siebie
:: stają się bardziej odpowiedzialne i chętniej przestrzegają ustaleń, które tworzą/współtworzą
:: w szkole, a następnie na studiach, w pracy i w domu będą odważniejsze w proponowaniu strategii, bardziej chętne do wsłuchania się w potrzeby innych, otwarte na wielość rozwiązań.

O warsztacie

Zapraszamy na warsztaty nauczycieli, trenerów, wychowawców, rodziców, dziadków, baby-sitterów, nianie… Zależy nam, by wyposażyć dorosłych w takie narzędzia, dzięki którym będą mogli transformować sytuacje konfliktowe we współpracę, a kontakt między rozmówcami, mimo różnic zdań czy wieku, zbudują na zrozumieniu, zaufaniu i szacunku.
:: Model, z którego korzystamy, jest prosty, choć nie zawsze łatwy (szczególnie, gdy ciśnienie już podskoczyło).
:: Przyjrzymy się temu, co można zrobić, byśmy szli na rozmowę a nie na wojnę, nie tylko to deklarując, ale naprawdę działając w tym kierunku.
:: Zobaczymy, jakie znaczenie w konflikcie ma usłyszenie siebie nawzajem i w jakie sposób wspiera to znalezienie porozumienia.
Główną podstawę metodyczną warsztatów stanowi Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Moja praca opiera się na tym światopoglądzie. Nie jest wymagane wcześniejsze uczestnictwo w warsztatach z PbP.

O Kamili

Jestem nauczycielką, tłumaczką książek z zakresu psychologii
i psychoterapii, współtworzyłam wiele projektów i warsztatów dotyczących szeroko rozumianego rozwoju osobistego. Jestem również mediatorką dziecięcą, towarzyszącą dzieciom w rozwiązywaniu konfliktów. Ponieważ widzę jaki skutek przynosi wyposażenie dzieci w narzędzia mediacji opartej na Porozumieniu bez Przemocy, wprowadzam je do przedszkoli i szkół. Od kilku lat prowadzę daltońskie przedszkole Akademia Junior oraz szkołę językową. W swojej pracy łączę ideę pedagogiki planu daltońskiego, Porozumienia Bez Przemocy oraz Mini Mediacji. Wierzę głęboko, że w każdym dziecku drzemie potencjał, który należy pielęgnować od najwcześniejszych lat. Obdarzenie dziecka zaufaniem i bezwarunkową akceptacją jest najpiękniejszą rzeczą, jaką można podarować drugiemu człowiekowi.
Prywatnie jestem mamą czwórki dzieci, które uczą mnie od kilkunastu lat jak budować z nimi relację, zamiast wciąż próbować mieć rację.

to top button